Student Association

Student Association 2022-2023

Class Name Post
5B Choy Ji Hang Josh Chairperson
4A Xiong Kit Ying Vice Chairperson
5B Ho Wai Yi Treasurer
5E Chu Lai Wan Secretary
5E Ng Ka Lok Academic Secretary
4B Wong Kei Tung Art Secretary
4C Chan Ching Man Art Secretary
5B Tsoi Helen Hei Man External Secretary
5E Ko Kwok Kin Recreation Secretary
5E Sy Ka Yuk Recreation Secretary
4D Lam Nok Hei Sports Secretary
5B Chau Ho Ying Welfare Secretary